چک لیست مدارک برای سفارت انگلستان کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه. اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌­های قبلی مدت اعتبار حداقل 6 ماه  از تاریخ ورود. ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. داشتن دو صفحه سفید روبه‌روی هم قطعه عکس ۴/۵*۳/۵ رنگی، تمام رخ […]


    برای دانلود فرم سفارت انگلیس کلیک کنید